« Nạp Thẻ »

« Khuyến Mãi 50% Chuyển Khoản »

Nhập những kí tự bạn thấy vào ô bên dưới !

Nạp Thẻ Ngay Để Nhận Nhiều Đặt Quyền Nào !

Khuyến mãi

Mệnh Giá Số đồng nhận được Khuyến mãi 50% (Khi Chuyển khoản)
100.000 VNĐ 100 vạn đồng
50 vạn đồng
200.000 VNĐ 200 vạn đồng
100 vạn đồng
500.000 VNĐ 500 vạn đồng
250 vạn đồng
1000.000 VNĐ 1000v đồng
500 vạn đồng
2000.000 VNĐ 2000 vạn đồng
1000 vạn đồng
3000.000 VNĐ 3000 vạn đồng
1500 vạn đồng
Mốc tiếp theo Nhận đồng tương ứng
Km 50% đồng (Khi chuyển khoản)

Ghi chú: Nếu chuyển khoản INBOX qua FB ADMIN hoặc Số điện thoại: 0981.32.4567