Thông tin server:

Các tính năng đặc sắc:

 • Phiên bản sử dụng Kiếm Thế VNG 2009 / 12 Môn Phái / Tỉ lệ EXP x5
 • Giới hạn cấp tại máy chủ sẽ mở theo giai đoạn 89– 119–129, mở tối đa đến Cấp 150
 • Bách Bảo Rương (Quay Sò): Chuẩn 100% với Kiếm Thế 2009
 • Các hoạt động chuẩn Kiếm Thế: Tống Kim, Bạch Hổ Đường, Tiêu Dao Cốc, Bao Vạn Đồng, Thi Đấu Môn Phái, Truy Nã, Thương Hội, Săn BOSS Võ Lâm Cao Thủ 55/75/95 và Tranh Đoạt Lãnh Thổ
Phiên bản Thời gian & Ghi chú
Thử Nghiệm – AlphaTest
 • Có Reset nhân vật
 • 10h00 ngày 13/01/2022
Chính Thức – OpenBeta
 • Không Reset nhân vật
 • 10h00 ngày 16/01/2022

Tỉ lệ nạp thẻ:

 • Khuyến mãi nạp thẻ 50% giá trị nạp + vào tích lũy

Hỗ trợ tân thủ:

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh
 Kinh nghiệm thăng cấp 100  1
Ngựa Bôn Tiêu (30 ngày)  1
Tiền Du Long  5000
Bạc Khóa 100 Vạn
Đồng Khóa 100 Vạn
 Set 10x 4% +12 10
 Phi Phong Hỗn Thiên 1
 Thiệp Bạc 10
 Huyền tinh cấp 7 5
 Mật tịch Trung Cấp 5
Túi 18 ô 3

Gift Code Chung:

  Vật phẩm Số lượng Hình ảnh
  Bạc Khóa 200 Vạn
  Đồng Khóa 50 Vạn
   Huyền tinh cấp 8 5

Gift Code FanPage: Inbox ADMIN

 • Nhân ngày OpenBeta, chúng tôi tổ chức sự kiện Like & Share bài viết nhận ngay mã GIFTCODE cực hấp dẫn khi tham gia tại Fanpages Kiếm Thế Thiên Mệnh.
 • Đăng ký nhận GIFTCODE tại Fanpage Kiếm Thế Thiên Mệnh

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh
Bạc Khóa 300 Vạn
Đồng Khóa 100 Vạn
 Huyền tinh cấp 9 2
 Tiền du long 10000

Tính năng mua lại hoạt động:

Hoạt động Ghi chú
BHĐ + TDC + Tống Kim + Bạo văn đồng
 • Mua lại 50% Phần thưởng
Tích luỹ Du long + LB chúc phúc + Rương 6677
 • Tính từ khi OPEN

Lưu ý Quan Trọng

Tính năng Ghi chú
Khiêu chiến Du Long
 • Mỗi ngày 50 lần
 • Trứng Du Long mỗi ngày dùng 10 quả
Bạch Hổ Đường
 • Mỗi ngày 03 lần
 • Qua ải nhận 03 Huyền tinh 5 + 10 triệu kinh nghiệm + 1 vạn bạc thường + 1 vạn bạc khóa + 1 vạn đồng khóa
Tiêu dao cốc
 • Mỗi ngày 02 lần, tích lũy 14 lần/ 1 tuần
 • Qua ải nhận 01 Huyền tinh 6 + 10 triệu kinh nghiệm + 3 vạn bạc thường + 1 vạn bạc khóa + 1 vạn đồng khóa
Thương Hội
 • 10Q nhận 30 Vạn Bạc,30 Vạn Bạc Khóa, 01 Huyền Tinh 6
 • 20Q nhận 30 Vạn Bạc,30 Vạn Bạc Khóa, 02 Huyền Tinh 6
 • 30Q nhận 30 Vạn Bạc,30 Vạn Bạc Khóa, 01 Huyền Tinh 7
 • 40Q nhận 120 Vạn Bạc,120 Vạn Bạc Khóa, 02 Huyền Tinh 8
Bạo Văn Đồng
 • 10Q nhận 01 Huyền Tinh 6 + Bạc Khóa
 • 20Q nhận 01 Huyền Tinh 6 + Bạc Khóa
 • 30Q nhận 02 Huyền Tinh 6 + Bạc Khóa
 • 40Q nhận 02 Huyền Tinh 6 + Bạc Khóa
 • 50Q nhận 01 Huyền Tinh 7 + Bạc Khóa
 • Xem Chi tiết tại đây: Bạo Văn Đồng
Tống Kim
 • Top 1: Nhận 02 HT 8 + 20v Bạc + 20v đồng khóa
 • Top 2: Nhận 01 HT 8 + 15v Bạc + 15v đồng khóa
 • Top 3: Nhận 02 HT 7 + 10v Bạc + 10v đồng khóa
 • Top 4-10: Nhận 01 HT 7 + 5v Bạc + 5v đồng khóa
 • Từ 0 đến 9999 tích luỹ: Nhận 1 huyền tinh 8
 • Từ >10000 tích luỹ: Nhận 2 huyền tinh 8
 • Trận 21h00 nhân đôi phần thưởng: Nhận kèm đồng
 • Top 1: Nhận 5 vạn đồng
 • Top 2-4: Nhận 2 vạn đồng
 • Top 5-10: Nhận 1 vạn đồng
 • (Tích luỹ tống kim đổi Tiền Du Long + Hoà thị ngọc)
 • Xem Chi tiết tại đây: Tống Kim
Thi đấu loạn phái
 • Top 1: Nhận 02 HT 8 + 50v Bạc + 50v Bạc khóa
 • Top 2: Nhận 01 HT 8 + 30v Bạc + 30v Bạc khóa
 • Top 3: Nhận 03 HT 7 + 20v Bạc + 20v Bạc khóa
 • Top 4: Nhận 01 HT 7 + 15v Bạc + 15v Bạc khóa
 • Top 5-16: Nhận 02 HT 6 + 10v Bạc + 10v Bạc khóa
 • Xem Chi tiết tại đây: Thi đấu loạn phái
Tinh Lực – Hoạt Lực
 • Mỗi ngày Tiểu 10
 • Mỗi ngày Trung 15
 • Mỗi ngày Đại 20
Bách Bảo Rương
 • Tỉ lệ quay chuẩn 100% VNG + Thêm 10%
 • Mỗi tuần sử dụng tối đa 10 Rương Cao Quý, mở ra nhận Random Huyền tinh 8, 9, 10, 11, 12
Cập nhật Xếp Hạng Phi Phong
 • Vào mỗi 03h00 Sáng và 15h00 chiều hàng ngày
Nhận thưởng hàng ngày:
 • Lần 1: 50v bạc khóa
 • Lần 2: 10v đồng khóa
 • Lần 3: 01 cuốc đào quặng, 01 huyền tinh cấp 5
 • Lần 4: 01 huyền tinh cấp 6
 • Lần 5: 01 huyền tinh cấp 7
 • Dùng cuốc khi nhận thưởng Online Nhận: 10 Tiền du long, 01 Huyền tinh cấp 5, 6 7 (RANDOM)
 • Xem hướng dẫn tại đây: Nhận thưởng hàng ngày:
Nhiệm vụ hàng ngày:
Kỳ Trân Các
 • Không bán Huyền tinh + Ngũ hành hồn thạch

Nhận thưởng Online hàng ngày:

Lần Phần thưởng
Lần 1 50v bạc khóa
Lần 2 10v đồng khóa
Lần 3 01 cuốc đào quặng, 01 huyền tinh cấp 5
Lần 4 01 huyền tinh cấp 6
Lần 5 01 huyền tinh cấp 7

Đào quặng: Dùng cuốc khi nhận thưởng Online

Phần thưởng (Random)
Hàng ngày 10 Tiền du long
01 Huyền tinh cấp 5
01 Huyền tinh cấp 6
01 Huyền tinh cấp 7

Phần thưởng thăng cấp:

Cấp độ Phần thưởng
Cấp 59 05 huyền tinh cấp 5
20 vạn bạc khóa
Cấp 69 05 huyền tinh cấp 6
30 vạn bạc khóa
Cấp 79 05 huyền tinh cấp 7
50 vạn bạc khóa
Cấp 89 07 huyền tinh cấp 7
70 vạn bạc khóa
Cấp 99 08 huyền tinh cấp 7
100 vạn bạc khóa
Cấp 109 03 huyền tinh cấp 8
120 vạn bạc khóa
Cấp 119 05 huyền tinh cấp 8
150 vạn bạc khóa
Cấp 129 02 huyền tinh cấp 9
200 vạn bạc khóa

Trân Trọng!!

Chúc Toàn thể Anh Em có 1 năm mới 2022 Vạn Sự Như Ý - An Khang Thịnh Vượng.