Phúc Lợi Thẻ Nạp

Phương thức Hướng dẫn Khuyến mãi
Bandking Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng 50% Thẻ Nạp
Ví Momo Chuyển tiền qua Ví Momo 50% Thẻ Nạp
Thẻ cào Nạp Trực tiếp qua Webs Hoặc Inbox ADMIN 0% Thẻ Nạp
Viettel Pay Chuyển tại đại lý Viettel 50% Thẻ Nạp

Thông tin chuyển khoản

Phương thức Chủ tài khoản Số tài khoản
Vietcombank Nguyễn Minh Tuấn
0771000572423
Ví Momo Nguyễn Minh Tuấn
0981324567
Viettel Pay Nguyễn Minh Tuấn
9704 2292 0261 1005

Tỉ lệ nạp thẻ (Đã bao gồm khuyến mãi)

Mệnh Giá Số đồng nhận được Khuyến mãi 50%
100.000 VNĐ 100 vạn đồng
50 vạn đồng
200.000 VNĐ 200 vạn đồng
100 vạn đồng
500.000 VNĐ 500 vạn đồng
250 vạn đồng
1000.000 VNĐ 1000 vạn đồng
500 vạn đồng
2000.000 VNĐ 2000 vạn đồng
1000 vạn đồng
3000.000 VNĐ 3000 vạn đồng
1500 vạn đồng
Các mốc tiếp theo Nhận đồng tương ứng
Km 50% đồng khi chuyển khoản

Mốc Nạp Khuyến mãi

Mốc nạp Phần thưởng
50.000 VNĐ
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (2)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Thành Viên Thân Thiết
 • 100.000 VNĐ
 • 1 Túi 24 ô
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (3)
 • 1 Huyền Tinh Cấp 6
 • 200.000 VNĐ
 • 1 Túi 24 ô
 • 1 Huyền Tinh Cấp 7
 • 500.000 VNĐ
 • 1 Túi 24 ô
 • 02 Huyền tinh cấp 8
 • 100 tiền du long
 • 30 vạn bạc khóa
 • 1 Xích Thố (Tốc độ di chuyển 90%)
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (4)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Đồng
 • 1000.000 VNĐ
 • 01 Huyền Tinh cấp 7
 • 02 Huyền Tinh cấp 8
 • 150 tiền du long
 • 50 vạn bạc khóa
 • 1 Mã bài Phiên Vũ Thường
 • 2000.000 VNĐ
 • 01 Huyền Tinh cấp 9
 • 03 Huyền Tinh cấp 8
 • 200 tiền du long
 • 75 vạn bạc khóa
 • 1 Mặt Nạ Tài Phú Ngất Trời (+1000 Tài Phú)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Bạc
 • 3000.000 VNĐ
 • 01 Huyền Tinh cấp 9
 • 03 Huyền Tinh cấp 8
 • 250 tiền du long
 • 100 vạn bạc khóa
 • 4000.000 VNĐ
 • 01 Huyền Tinh cấp 9
 • 04 Huyền Tinh cấp 8
 • 300 tiền du long
 • 125 vạn bạc khóa
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Vàng
 • 5000.000 VNĐ
 • 01 Huyền Tinh cấp 10
 • 01 Huyền Tinh cấp 8
 • 350 tiền du long
 • 150 vạn bạc khóa
 • 1 Mã bài Phiên Vũ (Kháng tất cả +30)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Bạch Kim
 • 10000.000 VNĐ
 • 01 Huyền Tinh cấp 10
 • 02 Huyền Tinh cấp 8
 • 400 tiền du long
 • 175 vạn bạc khóa
 • 1 Mặt Nạ Tuyệt thế Quán +1 kỹ năng Phái
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 1
 • 15000.000 VNĐ
 • 01 Huyền Tinh cấp 10
 • 03 Huyền Tinh cấp 8
 • 1 Mã bài Phiên Vũ (Kháng tất cả +60)
 • 20000.000 VNĐ
 • 01 Huyền Tinh cấp 10
 • 01 Huyền Tinh cấp 9
 • 1 Mã bài Ức Vân (Kháng tất cả +90, Tài phú +8640)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 2
 • 25000.000 VNĐ
 • 01 Huyền Tinh cấp 10
 • 03 Huyền Tinh cấp 9
 • 500 tiền du long
 • 200 vạn bạc khóa
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 3
 • 30000.000 VNĐ
 • 02 Huyền Tinh cấp 10
 • 1000 tiền du long
 • 300 vạn bạc khóa
 • 1 Mã bài Lăng Thiên (Kháng tất cả +120, Tài phú +8640)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 4
 • 35000.000 VNĐ
 • 03 Huyền Tinh cấp 10
 • 2000 tiền du long
 • 500 vạn bạc khóa
 • 40000.000 VNĐ
 • 01 Huyền Tinh cấp 11
 • 5000 tiền du long
 • 2000 vạn bạc khóa
 • 1 Mã bài Trục Nhật (Kháng tất cả +150, Tài phú +8640)