Hoạt động nhặt Quà

Thời Gian Hoạt Động:

 • Vào Các Ngày: Trong Tuần
 • 1. Hoạt động Đoạt bảo rương:

  Map Hoạt Động
  Đào Hoa Nguyên Map 115
  Thời gian Phần thưởng (Random)
  09h30, 17h30, 22h30 01 Huyền Tinh Cấp 4
  01 Huyền Tinh Cấp 5
  01 Huyền Tinh Cấp 6
  05 Tiền du long

  2. Hoạt động nhặt Quả Hoàng Kim:

  Map Hoạt Động
  CHIẾN TRƯỜNG CỔ và QUÁN TRỌ LONG MÔN Map Level 5
  Thời gian Phần thưởng (Random)
  19h30 - 20h00 01 Huyền Tinh Cấp 4
  01 Huyền Tinh Cấp 5
  01 Huyền Tinh Cấp 6
  02 Tiền du long
  05 Tiền du long