Hoạt động 2009

Thời Gian Hoạt Động:

 • Vào Các Ngày: Trong Tuần
 • Hoạt động Bạch Hổ Đường:

  Sồ lượt Yêu cầu Phần thưởng
  1 ngày 3 lần >Level 50
  10 triệu kinh nghiệm
  3 Vạn bạc thường
  3 vạn bạc khóa
  1 vạn đồng khóa
  3 huyền tinh cấp 5
  (Nhận được khi qua ải thành công)

  Hoạt động Tiêu dao cốc:

  Sồ lượt Yêu cầu Phần thưởng
  1 ngày 2 lần (14 lần/1 tuần) Level >80
  10 triệu kinh nghiệm
  3 Vạn bạc thường
  3 vạn bạc khóa
  1 vạn đồng khóa
  1 huyền tinh cấp 6
  (Nhận được khi qua ải thành công)

  Hoạt động Bao Văn Đồng:

  Sồ lượt Yêu cầu Phần thưởng
  1 ngày 1 lần 10 nhiệm vụ
  01 Huyền tinh 6 + Bạc Khóa
  20 nhiệm vụ
  01 Huyền tinh 6 + Bạc Khóa
  30 nhiệm vụ
  02 Huyền tinh 6 + Bạc Khóa
  40 nhiệm vụ
  02 Huyền tinh 6 + Bạc Khóa
  50 nhiệm vụ
  01 Huyền tinh 7 + Bạc Khóa

  Hoạt động Tống Kim: (X2 Quà 21h00 mỗi ngày)

  Sồ lượt Yêu cầu Phần thưởng
  Phần thưởng TOP Top 1:
  50 triệu kinh nghiệm
  20 vạn bạc thường
  20 vạn bạc khóa
  20 vạn đồng khóa
  01 huyền tinh cấp 9
  40 tiền du long
  Top 2:
  30 triệu kinh nghiệm
  15 vạn bạc thường
  15 vạn bạc khóa
  15 vạn đồng khóa
  02 huyền tinh cấp 8
  30 tiền du long
  Top 3:
  20 triệu kinh nghiệm
  10 vạn bạc thường
  10 vạn bạc khóa
  10 vạn đồng khóa
  01 huyền tinh cấp 8
  20 tiền du long
  Top 4 trở đi:
  10 triệu kinh nghiệm
  5 vạn bạc thường
  5 vạn bạc khóa
  5 vạn đồng khóa
  02 huyền tinh cấp 7
  10 tiền du long
  Hàng ngày: 11h00, 17h00, 21h00, 23h00 Tích lũy
  từ 1000 đến 9999
  20 triệu kinh nghiệm
  15 vạn bạc khóa
  15 vạn đồng khóa
  2 huyền tinh cấp 7
  Tích lũy >10000
  25 triệu kinh nghiệm
  20 vạn bạc khóa
  20 vạn đồng khóa
  1 huyền tinh cấp 8
  21h00 X2 Quà Nhận thêm đồng Top 1:
  10v đồng
  Top 2-4:
  5v đồng
  Top 5-10:
  3v đồng
  Top 11-20:
  1v đồng

  Trân Trọng!!

  Chúc Toàn thể Anh Em có 1 năm mới 2022 Vạn Sự Như Ý - An Khang Thịnh Vượng.