Đua top Cấp độ và Tài phú:

Openbeta:Top Tài phú 29/08 - 09/09/2021 (Chốt top 10h ngày 09/09/2021)

Top Phần thưởng
Top 1: Nhận 10000 tiền du long + 2 Viên Huyền tinh 11
Top 2: Nhận 5000 tiền du long + 1 Viên Huyền tinh 11
Top 3: Nhận 3000 tiền du long + 2 Viên Huyền tinh 10
Top 4-10: Nhận 2000 tiền du long + 1 Viên Huyền tinh 10

Cám ơn AE đã ghé thăm ^^