Nhận thưởng hàng ngày:

Thời Gian Hoạt Động:

 • Vào Các Ngày Trong Tuần
 • 1. Nhận thưởng hàng ngày:

  Lần Phần thưởng
  Lần 1 50v bạc khóa
  Lần 2 10v đồng khóa
  Lần 3 01 cuốc đào quặng, 01 huyền tinh cấp 5
  Lần 4 01 huyền tinh cấp 6
  Lần 5 01 huyền tinh cấp 7

  2. Đào quặng: Dùng cuốc khi nhận thưởng Online

  Phần thưởng (Random)
  Hàng ngày 10 Tiền du long
  01 Huyền tinh cấp 5
  01 Huyền tinh cấp 6
  01 Huyền tinh cấp 7