CODE Open Beta

Hướng dẫn nhận Code Open:

 • Nhận:Tại NPC Hổ Trợ - Ba Lăng Huyện
 • Code chung: Nhận Free tại NPC hổ Trợ

  Mã Code Phần thưởng
  Free 2 huyền tinh cấp 7
  100 vạn bạc khóa
  10 vạn đồng khóa

  Code Share: Like share và INBOX ADMIN để nhận

  Mã Code Phần thưởng
  INBOX ADMIN 2 huyền tinh cấp 7
  5 huyền tinh cấp 6
  5 huyền tinh cấp 5
  200 vạn bạc khóa
  50 vạn đồng khóa