CODE Open Beta

Hướng dẫn nhận Hỗ trợ tân thủ + Code Open:

Hỗ trợ tân thủ:

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh
 Kinh nghiệm thăng cấp 100  1
Ngựa thanh mã (30 ngày)  1
Tiền Du Long  5000
Bạc Khóa 100 Vạn
Đồng Khóa 100 Vạn
 Set 10x 4% +12 10
 Phi Phong Hỗn Thiên 1
 Thiệp Bạc 10
 Huyền tinh cấp 7 5
 Mật tịch Trung Cấp 5
Túi 18 ô 3
 • Nhận:Tại Túi tân thủ
 • Code chung: Nhận Free tại Túi tân thủ

  Mã Code Phần thưởng
  Free 5 huyền tinh cấp 8
  200 vạn bạc khóa
  50 vạn đồng khóa

  Code Share: Like share và INBOX ADMIN để nhận

  Mã Code Phần thưởng
  INBOX ADMIN 2 huyền tinh cấp 9
  300 vạn bạc khóa
  100 vạn đồng khóa
  Cám ơn AE đã ghé thăm ^^