Hướng Dẫn Cài Đặt Game


Pacth 255Mb của Game - Quan Trọng Update Event (Khi đã có Patch của Game)

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Patch Game 26/04/2021 (Link meida) 255Mb Download

Bản FULL (Lưu ý: Download xong cần UPDATE thêm FILE 255Mb Trên)

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Sever Thiên Mệnh Full 24/04/2021- (Link Google) 8.0Gb Download

Tool Game

Tên Tệp Tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
Auto Pk 02Mb Download
AutoUpdate VinaGame 10Mb Download

Hướng dẫn cài đặt Game khi đã có PAK VinaGame

III. Video Hướng Dẩn Cài Đặt Game Khi Đã Có Pak VinaGame